اِنفوریک ۱۵/۱۶ (N-pHuric 15-16)​

.

کاربردی ترین اصلاح کننده آب و خاک

نقش اصلاح کنندگی اِنفوریک

انفوریک ترکیبی فوق العاده اسیدی است. حضور گوگرد به فرم یون سولفات ( SO4 ) و pH زیر ۱ آن سبب خنثی سازی آهک و از بین بردن قشر سخت موجود در خاک می گردد. با خنثی شدن آهک، یون کلسیم (Ca2+) آزاد شده و وارد فاز محلول خاک می شو، در ادامه این یون جانشین یون سدیم (Na+) موجود در ذرات خاک می گردد و از اتصال مجدد آن ممانعت می کند. در این شرایط یون سولفات (SO4+) طی فرآیندی با سدیم واکنش داده و با تولید سولفات سدیم، سبب محلول شدن و آبشویی آن می گردد.

نقش تغذیه ای اِنفوریک

گیاهان از نیتروژن و گوگرد برای سنتز اسیدهای آمینه -که پیش سازهای حیاتی در ساخت پروتئین ها می باشند- استفاده می نمایند؛ اِنفوریک به صورت همزمان حاوی فرم قابل جذب این دو عنصر کلیدی برای گیاهان می باشد. نکته بسیار مهم دیگر از مزایای این محصول می توان به فرم خاص ازت درون ساختار آن اشاره کرد؛ در این محصول ازت به فرم خاصی درون یک ساختار منحصر بفرد قرار گرفته که این ساختار مانع از هدر رفت ازت به صورت تصعید می شود و از سوی دیگر به محض ورود به محیط خاک، با کمترین ضریب آبشویی به فرمی قابل جذب در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد.

برخی ازمزایای کاربردی اِنفوریک عبارتند از:

  • کاهش اسیدیته (pH) خاک و آب
  • خنثی سازی بیکربنات آب آبیاری
  • اصلاح خاک های شور و سدیمی حاوی آهک و کاهش EC خاک
  • خنثی سازی آهک موجود در خاک، آزادسازی کلسیم و افزایش جذب عناصر میکرو توسط گیاهان
  • از بین بردن قشر سخت خاک، افزایش نفوذپذیری آب در خاک و کمک به رشد بهتر ریشه
  • آزاد کردن فسفر تثبیت شده در خاک و قرار دادن آن در دسترس ریشه
  • تامین گوگرد (۱۶ درصد) و ازت (۱۵ درصد) و برخی عناصر میکرو از جمله روی، آهن و …
  • سهولت کاربری (قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری کم فشار، تحت فشار و آبیار غرقابی)
  • رفع گرفتگی و انسداد نازل ها و جلوگیری از تشکیل رسوب در نازل ها
  • اعجاب انگیزترین نکته در مورد اِنفوریک 

اِنفوریک علی رغم اینکه فوق العاده اسیدی است (pH<1) اما هیچ گونه خورندگی بر روی پوست انسان ندارد و همچنین خوردگی آن برروی فلزات بیش از ۹۵% کنترل شده است و کشاورزان عزیز می توانند با اطمینان خاطر و بدون هیچ استرسی از اِنفوریک حتی در طول فصل رشد گیاه استفاده کنند.

میزان و طریقه مصرف:

توصیه عمومی برای مقدار مصرف اِنفوریک در هر دور آبیاری ۲۰-۴۰ لیتر در هکتار می باشد و بهترین نتیجه با مصرف حداقل ۲ الی ۳ مرتبه انفوریک حاصل می گردد

برای مشاهده مقادیر مصرف لطفا فایل مربوط به جداول میزان مصرف را دانلود نمایید.

اصلاح کننده آب و خاک انفوریک اسید

#اصلاح خاک شور و قلیا #خنثی کردن آهک خاک # قوی ترین اصلاح کننده خاک #کاهش پی اچ خاک #خنثی کردن بی کربنات آب کشاورزی #ضد شوری #کاهش شوری خاک #کاهش دهنده پی اچ آب  #کاهش دهنده اسیدیته خاک #کاهش pH خاک #کاهش pH آب  #انفوریک ریحان #اصلاح کننده خاک کشاورزی #اصلاح کننده آب کشاورزی #قویترین ضد شوری خاک #ضد آهک خاک