پروکپ (ProCap)

.

تنها حالت محلول از کلسیم و فسفات درکنارهم

نقش کلسیم و فسفر

کلسیم و فسفر از عناصر ضروری و پرمصرف در گیاه می باشند.

فسفر باعث زودرسی، کاهش رطوبت دانه و بهبود کیفیت محصول می گردد. عدم تامین فسفر بر روی تشکیل گل، بذر، میوه، ماندگاری و کیفیت آن اثرات نامطلوب زیادی دارد.کلسیم نقش حیاتی در تشکیل دیواره سلولی و قابلیت انعطاف پذیری آن ها دارد و بر همین اساس سبب بهبود کیفیت و ماندگاری میوه می گردد؛ این عنصر با حفظ و پایداری سلول های گیاهی و افزایش قدرت بافت، مانع از بروز بسیاری از بیماری های فیزیولوژیکی در گیاهان شده و همچنین در استحکام و کیفیت میوه موثر می باشد

گیاهان تنها می توانند یون فسفات محلول را جذب کنند این در حالیست که دو یون فسفات و کلسیم به محضی که در محیط مایع در مجاورت هم قرار بگیرند به دی و تری کلسیم فسفات نامحلول تبدیل شده و از دسترس گیاه خارج می شوند به همین دلیل تامین همزمان این دو عنصر برای کشاورزان ازاهمیت زیادی برخوردار است.

ویژگی های پروکپ ریحان

مجموعه ریحان با غلبه بر واکنش رسوبی کلسیم و فسفر و عرضه محصول کلسیم فسفات ریحان (حاوی فرم محلول دو عنصر کلسیم و فسفات) به این آرزوی دیرینه کشاورزان تحقق بخشیده است.

کلسیم فسفات ریحان، محتوی ۳۳ درصد فسفات (P2O5) و ۸/۷ درصد کلسیم (CaO) می باشد که با داشتن pH اسیدی، یک ترکیب کاملا ایده آل و سازگار با کشاورزی ایران و زمین های آهکی و قلیایی می باشد.

میزان و طریقه مصرف:

مقادیر پیشنهادی زیر توصیه عمومی است و با نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.

محلول پاشی**
درختان میوه دانه دار و هسته دار مانند سیب، گلابی، گیلاس، آلبالو و …. ۴ الی ۶ لیتر در هکتار

از ابتدای تشکیل میوه، ۳ الی ۵ تکرار با فاصله زمانی حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز.

برای بهبود رنگ میوه ۱ الی ۲ مرتبه در زمان تغییر رنگ میوه استفاده گردد.

مرکبات، انگور و زیتون ۳ الی ۷ لیتر در هکتار از ابتدای تشکیل میوه، ۲ الی ۴ تکرار با فاصله زمانی حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز
سیب زمینی ۳الی ۴ لیتر در هکتار از ابتدای تشکیل غده ، ۳ تکرار با فاصله زمانی حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز
توت فرنگی، گوجه فرنگی، خیار و کدوییان ۳ الی ۵ لیتر در هکتار از ابتدای گل دهی ۲ الی ۴ تکرار با فاصله زمانی حداقل ۱۰ الی ۱۵ روز
بقیه محصولات کشاورزی ۳ الی ۵ لیتر در هکتار  
استفاده در آب آبیاری
محصولات باغی و درختان میوه ۶ الی ۱۰ لیتر در هکتار حداقل ۳ الی ۵ تکرار گردد

**نکته ای در مورد محلول پاشی: محلول پاشی این محصول باید با دقت انجام شود (حداقل نسبت رقیق سازی ۵۰۰ میلی لیتر در صد لیتر می باشد.) به طوری که بعد از رقیق سازی با آب،  pH نهایی محلول غذایی از ۵/۵ کمتر نشود.  توصیه میشود حد اقل از ۲۰۰ لیتر آب برای محلول پاشی یک هکتار استفاده گردد تا پاششی مطلوب و یکنواخت از ProCap روی تمام برگ های محصولات حاصل گردد.