سدیران SodiRun

.

بروزترین راه حل برای رفع مشکلات شوری و سدیمی خاک

درباره سدیران

سدیران فرمولاسیونی ویژه ازترکیبات کلسیم، گوگرد و اسیدهای آلی است که در دنیا بعنوان اصلاح کننده تخصصی خاکهای شور و سدیمی شناخته می شود و دارای عملکردی چندگانه جهت مدیریت شوری خاک می باشد.

 

ویژگی های یک اصلاح کننده مناسب، جهت اصلاح خاک های سدیمی و شور سدیمی:

استفاده از پایه های مناسب و مقادیر کافی تامین کننده کلسیم، و به مقدار کمتر منیزیم؛ این عناصر به منظور تبادل و جایگزینی با سدیم ضروری می باشند. استفاده از ترکیبات آلی؛ تجزیه این مواد در خاک سبب بهبود ساختار خاک شده، همچنین تجزیه آن ها سبب رهاسازی بهتر و بیشتر دی اکسید کربن در خاک می شود که به اسید کربنیک تبدیل شده و سبب انحلال کلسیم موجود در خاک شده و در کاهش قلیائیت (Alkalinity) خاک موثر می باشد. اسیدهای آلی (Organic Acids)؛ از این ترکیبات علاوه بر ایفای نقش در جهت کاهش اسیدیته خاک، به عنوان کمپلکس کننده یون ها در خاک نیز استفاده می شود. استفاده از ترکیبات فعال کننده سطحی (Surface Active Substances) و همچنین مرطوب کننده ها (Wetting Agents)؛ استفاده از این مواد بر روی ساختار فیزیکی خاک و بهبود آن تاثیر بسزایی داشته و سبب افزایش نفوذپذیری آب و هوا در خاک شده و در نتیجه میزان توان آبشویی خاک را افزایش می دهند. استفاده از هیدروکلوئیدها؛ این ترکیبات با فعال کننده های سطحی رابطه سینرژیستی داشته و سبب افزایش عملکرد آنها می گردند.استفاده از کربوهیدرات ها و مواد غذایی؛ این مواد سبب بهبود شرایط زیستی میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش عملکرد آنها می شوند.

 

فواید سدیران

  • کاهش pH خاک
  • کاهش نسبت جذبی سدیم (SAR)
  • اصلاح خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک های سدیمی و شور سدیمی
  • تامین کننده عناصر غذایی مهم و پر مصرفی همچون نیتروژن، کلسیم و منیزیم
  • کاهش میزان آبشویی عناصر غذایی موجود در خاک
  • افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی
  • افزایش سطح مواد آلی و حاصلخیزی خاک
  • افزایش رشد و نمو میکرو ارگانیسم های مفید خاک

میزان و طریقه مصرف:

مقدار و روش مصرف: بطور کلی مقدار مصرف اصلاح کننده های آب و خاک در هر محل کاملا متناسب با نوع خاک و آب خاص آن منطقه می باشد و بهترین راه تشخیص، استفاده از آنالیزهای آب و خاک و مشورت با کارشناسان مربوطه می باشد. علاوه براین، مقادیر مصرفی در روش های مختلف آبیاری نیز متفاوت است.

جدول زیر توصیه عمومی مجموعه ریحان برای آن دسته از عزیزانی است که آنالیز آب و خاک در اختیار نداشته ولی علائم ناشی از شوری را در زمین های خود مشاهده نموده اند که بهتر است متناسب با سطح شوری، تا پایان دوره حداقل ۲-۳ تکرار انجام شود.

مورد مصرفمقدار مصرفزمان و روش مصرف
آبیاری قطره ایآبیاری غرقابی
تصحیح شوری خاک۲۰- ۴۰ لیتر در هکتار۴۰- ۵۰ لیتر در هکتارمقدار قابل مصرف در اولین دور
۲۰- ۳۰ لیتر در هکتار۲۵- ۴۰ لیتر در هکتارمقدار مصرف در دورهای بعدی،۲-۳ تکرار تا پایان دوره
رفع کمبود کلسیم و منیزیم۲۰- ۴۰ لیتر در هکتارحداقل دو دور تکرار

 

*** شرکت ریحان سبز آرمان محتوا و عملکرد این محصول را ضمانت می کند. بسته بندی رایج سدیران ۱۰ لیتری است که بنا به سفارش در بسته بندی های دیگر نیز قابل عرضه می باشد.