ان پی استارتر ( NPStarter )

.

محرک بسیار قوی

نقش اصلاح کنندگی ان پی استارتر

ان پی استارتر محصول کاربردی دارای در سه عنصر پرمصرف ازت-فسفر و گوگرد است. این ترکیب در مقایسه با سایر ترکیبات فسفردار مثل دی آمونیوم فسفات، اوره فسفات و یا منوپتاسیم دارای مزایای منحصر به فردی می باشد. از این محصول علاوه بر اصلاح آب و خاک در تغذیه گیاه هم است

نقش تغذیه ای ان پی استارتر

ان پی استارتر عناصر ضروری و مورد نیاز گیاه از قبیل نیتروژن (۱۸%)، فسفات (۳۰%) و گوگرد به فرمت قابل جذب آن یعنی  یون سولفات (۵۴%) را در pH بسیار اسیدی (pH<1) در دسترس گیاه قرار می دهد. این pH اسیدی علاوه بر  افزایش کیفیت آب آبیاری، نقش بسیار موثری در آزاد سازی و جذب سایر عناصر غذایی موجود در خاک توسط گیاه دارد.

 

برخی ازمزایای کاربردی ان پی استارتر عبارتند از:

  • محرک بسیار قوی ریشه زایی به دلیل وجود درصد قابل توجه ازت و فسفر
  • تقویت جوانه زنی و گلدهی
  • افزایش سطح تولید روغن در دانه های روغنی و همچنین افزایش قند و نشاسته در نیشکر، غلات و سیب زمینی
  • کاهش pH خاک و آب و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان
  • از بین بردن قشر سخت آهکی موجود در خاک و همچنین کاهش شوری سدیمی
  • رفع گرفتگی و انسداد نازل ها و ممانعت از تشکیل رسوب در لوله ها و نازل ها
  • سهولت کاربری (قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری کم فشار،تحت فشار، بارانی و غرقابی)
  • تضمین طول عمر بیشتر سیستم آبیاری
  • عدم نیاز به بسیار از ترکیبات اسیدی و بافرهای گران قیمت
  • افزایش نفوذپری آب در خاک و کمک به تسریع در توسعه ریشه

میزان و طریقه مصرف:

از محصول ان پی استارتر می توان هم بصورت کودآبیاری (غرقابی، کم فشار و تحت فشار)و هم در سیستم آبیاری بارانی استفاده کرد؛ جدول زیر میزان مصرف مورد نیاز از این محصول در قالب یک توصیه عمومی می باشد؛ به منظور بهره گیری از اطلاعات دقیق تر، نحوه و زمان مصرف، از بروشور تخصصی محصول ان پی استارتر استفاده نمایید.